Home Konferencie EKOLOGICKÉ DNI 2022
EKOLOGICKÉ DNI 2022

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia SEKOS, priatelia ekológie


pri príležitosti 30. výročia založenia SEKOS Vás v mene garantov podujatia a organizačného tímu srdečne pozývame na VIII. Ekologické dni, spojené s Valným zhromaždením SEKOS a tiež s vedeckou konferenciou „Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska".


Podujatie sa uskutoční v ZMENENOM TERMÍNE 25. – 26.4.2022 v Smoleniciach. Predbežný program a prihlášku na obe konferencie nájdete v priloženom cirkulári.


S pozdravom v mene organizátorov


Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

tajomník SEKOS


EKOLOGICKÉ_DNI_2022_1cirkulár_zmena.doc

 

Posledná úprava Piatok, 01 Apríl 2022 12:49
 
Slovenská ekologická spoločnosť