Home
SEKOS
Valné zhromaždenie Slovenskej ekologickej spolocnosti pri SAV PDF Tlačiť E-mail
Napísal Henrich Grežo   
Utorok, 25 November 2014 16:48

Vážení členovia Slovenskej ekologickej spoločnosti,

zasielame vám dôležitú informáciu o konaní Valného zhromaždenia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV, ktorého cieľom budú voľby nového Hlavného výboru spoločnosti spojené okrem iného aj s prezentovaním správ o realizovaných aktivitách za posledné funkčné obdobie, správy o hospodárení, revíznej správy ako aj udeľovaním čestného členstva a Ceny mladého ekológa.

Miesto a čas konania:
- konferenčná miestnosť na prízemí budovy SAV v Nitre na Akademickej ulici č. 2 dna 26. novembra (streda) 2014 o 10:00 hod. Samotne voľby sa uskutočnia o 11tej hodine.

Prosíme členov SEKOS aby posielali návrhy kandidátov do Hlavného výboru SEKOS spolu aj s ich stručnou vedecko-pedagogickou charakteristikou mailom na adresu tajomníka SEKOS : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 10. novembra 2014.

Taktiež prosíme o návrhy na "Cenu mladého ekológa", ktoré sa chystáme udeliť na Valnom zhromaždení spoločnosti mladým ekológom do 30 rokov, ktorí preukázali významnú publikačnú aktivitu v odbore. Prosíme dodať separát(y) prac resp. monografiu ci inú publikáciu (stačí vo formáte pdf), s písomným odôvodnením návrhu mailom opäť na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo poštou: Martin Boltižiar, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra taktiež do 10. novembra 2014.

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom

Martin Boltiziar
tajomnik SEKOS

Posledná úprava Utorok, 25 November 2014 16:56
 
Forum Carpaticum PDF Tlačiť E-mail
Napísal Henrich Grežo   
Štvrtok, 06 Marec 2014 13:53

Termín na podávanie abstraktov a návrhov seminárov na tretiu konferenciu Forum Carpaticum bol predĺžený do 31. marca 2014. Výzvu a ďalšie infomácie môžete nájsť na web stránke konferencie http://www.forumcarpaticum.org.

 
Smolenická výzva V
Pondelok, 12 Marec 2012 11:33

Smolenicka_vyzva_V

20 rokov implementácie trvalo udržateľného rozvoja

Otvoriť pozvánku... >>

Posledná úprava Pondelok, 12 Marec 2012 13:23
 
20 rokov SEKOS
Pondelok, 12 Marec 2012 13:11

Slovenská ekologická spoločnosť
v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV
a
Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre

si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

20 rokov SEKOS

spojenú s Valným zhromaždením SEKOS

ktorá sa uskutoční 13. apríla 2012
v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach

Posledná úprava Pondelok, 12 Marec 2012 13:20
Čítať celý článok...
 
Európsky dohovor o krajine PDF

EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE

Výbor ministrov Rady Európy schválil dňa 19. júla 2000 text Európskeho dohovoru o krajine (ďalej “dohovor”) a súčasne rozhodol, že dohovor bude otvorený na podpis 20. októbra 2000. V tento deň, 20. októbra 2000, podpísalo dohovor na zasadnutí vo Florencii 18 členských štá-tov Rady Európy, a to: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Talian-sko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Španielsko, Švajčiarsko a Turecko. Slovensko zatiaľ tento dohovor nepodpísalo. Dohovor vstúpi do platnosti v prvý deň mesiaca nasledujúceho po vypršaní obdobia troch mesiacov po dni, kedy desať členských štátov vyjadrí svoj súhlas so záväznosťou dohovoru.

Čítať celý článok...
 
Slovenská ekologická spoločnosť