Home Konferencie VI. EKOLOGICKÉ DNI spojené S VALNÝM ZHROMAŽDENÍM SEKOS
VI. EKOLOGICKÉ DNI spojené S VALNÝM ZHROMAŽDENÍM SEKOS

Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre

SEKOS logoKEE logo


MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

VI. EKOLOGICKÉ DNI
SPOJENÚ S VALNÝM ZHROMAŽDENÍM SEKOS


v Nitre, v priestoroch Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, prednášková miestnosť C-305,

13-14. apríl, 2010


1. CIRKULÁR

Vedeckí a organizačný garanti podujatia:

prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., Ing. Július Oszlányi, CSc., Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., Dipl. Ing. Dr. Michael Heinl, dr inž. Slavka Galaś, doc. RNDr. František Petrovič, PhD., Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., RNDr. Milena Moyzeová, PhD., Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Ing. Regina Mišovičová, PhD., Ing. Viera Vanková, PhD., Mgr. Ivan Baláž, PhD., Mgr. Diana Kanasová

Adresa organizačného výboru
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6503321
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Miesto konania
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, prednášková miestnosť C-305
Program
13. 4. 2010 registrácia, otvorenie konferencie, plenárne prednášky, posterová prezentácia a diskusia, valné zhromaždenie SEKOS
14. 4. 2010 plenárne prednášky, posterová prezentácia a diskusia

Referáty
Dĺžka referátu je 15 minút. Pri prezentácii referátu možno použiť dátový projektor. Na základe poslaných abstraktov budú vybrané plenárne prednášky, ostatné príspevky budú prezentované vo forme posterov. Postery nahlásených príspevkov autori môžu vystaviť na paneli v Nitre. Účastníci Ekologických dní budú mať príležitosť diskutovať s autormi vystavených príspevkov. Príspevky napísané v textovom editore Word, ako aj prílohy treba odovzdať pri prezentácii alebo zaslať elektronickou poštou na adresu organizátorov. Rozsah max 8 strán (Times New Roman 12, riadkovanie 1). Abstrakt v slovenčine a angličtine. Po konferencii bude vydaný recenzovaný zborník vedeckých prác, do ktorého budú zaradené aj príspevky z posterovej prezentácie. Referáty treba písať formou zaužívanou vo vedeckých zborníkoch vydaných z predchádzajúcich Ekologických dní. Text príspevkov pošlite e-mailom, alebo odovzdajte na diskete alebo CD tajomníkovi SEKOS počas registrácie. Príspevky, ktoré nebudú odovzdané v Nitre, nebudú zaradené do zborníka.

Účastnícky poplatok

Vložné na konferenciu (vydanie recenzovaného zborníka Ekologické štúdie VIII.) je možné uhradiť prevodom hotovosti na bankový účet spoločnosti 1464890958/0200 ako variabilný symbol použite Vaše priezvisko, alebo priamo počas registrácie.
nečlenovia SEKOS: 20 €
riadni členovia SEKOS, doktorandi, študenti: 10 €

Názov príspevku spolu s krátkym abstraktom v slovenčine pošlite do 10. marca 2010 na e-mailovú adresu tajomníka SEKOS : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA NA VEDECKÚ KONFERENCIU VI. EKOLOGICKÉ DNI: pdf, doc

Program medzinárodnej vedeckej konferencie VI. Ekologické dni a VZ SEKOS

Posledná úprava Piatok, 09 Apríl 2010 14:22
 
Slovenská ekologická spoločnosť