Home Publikácie
Publikácie PDF

Spravodaj


 

Spravodajom Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV je SEKOS Bulletin. Prvé štyri ročníky vychádzali ako príloha časopisu EKOLÓGIA (Bratislava). SEKOS Bulletin začal vychádzať v r. 1993, kedy vyšli prvé dve čísla. Zoznam všetkých vydaných čísel:

SEKOS Bulletin, Vol. 1, No. 1, Ekológia (Bratislava), Vol. 12, No. 3, 329-352, 1993
SEKOS Bulletin, Vol. 1, No. 2, Ekológia (Bratislava), Vol. 13, No. 1, 101-112, 1994
SEKOS Bulletin, Vol. 2, No. 1, Ekológia (Bratislava), Vol. 13, No. 2, 218-224, 1994
SEKOS Bulletin, Vol. 2, No. 2, Ekológia (Bratislava), Vol. 13, No. 3, 325-334, 1994
SEKOS Bulletin, Vol. 2, No. 3, Ekológia (Bratislava), Vol. 13, No. 4, 443-452, 1994
SEKOS Bulletin, Vol. 2, No. 4, Ekológia (Bratislava), Vol. 14, No. 1,  99-112, 1995
SEKOS Bulletin, Vol. 3, No. 1, Ekológia (Bratislava), Vol. 14, No. 2, 219-228, 1995
SEKOS Bulletin, Vol. 3, No. 2, Ekológia (Bratislava), Vol. 14, No. 3, 331-340, 1995
SEKOS Bulletin, Vol. 4, No. 1, Ekológia (Bratislava), Vol. 15, No. 1, 153-160, 1996
SEKOS Bulletin, Vol. 4, No. 2, Ekológia (Bratislava), Vol. 15, No. 2, 251-160, 1996
SEKOS Bulletin, Vol. 4, No. 3, Ekológia (Bratislava), Vol. 15, No. 4, 489-484, 1996
SEKOS Bulletin, Vol. 4, No. 4, Ekológia (Bratislava), Vol. 16, No. 1, 113-116, 1997

Od piateho ročníka (1997) vychádza SEKOS Bulletin ako samostatné periodikum, ročne vychádzajú dve čísla.


ČasopisyNa Slovensku vychádza viacero časopisov, ktoré majú ekologické zameranie. Na ich činnosti sa výrazne podieľajú aj členovia SEKOS ako členovia redakčných rád a autori článkov. K najvýznamnejším časopisom s týmto zameraním patria:

EKOLÓGIA (Bratislava)
Medzinárodný ekologický časopis, vychádza od r. 1982. Ide o časopis pre ekologické problémy biosféry, ktorý zahŕňa nasledovné oblasti: ekológia populácií, štúdie ekosystémov, krajinná ekológia, vplyvy činnosti človeka, špeciálne rubriky (terminológia, diskusia, kronika). Od r. 1994 vychádza podľa potreby Supplement. Vydavateľom časopisu je Ústav krajinnej ekológie SAV a občianske združenie BIOSFÉRA. Vychádza 4 x ročne vo vydavateľstve SAP (Slovak Academy Press). Distribuuje SAP - Slovak Academy Press s.r.o., P.O.Box 57, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Časopis je vydávaný od r. 1967, vydavateľom je Ústav krajinnej ekológie SAV a občianske združenie BIOSFÉRA. Vychádza 6 x ročne vo vydavateľstve SAP (Slovak Academy Press). Distribuuje SAP - Slovak Academy Press s.r.o., P.O.Box 57, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

OECOLOGIA MONTANA
Medzinárodný časopis, uverejňujúci pôvodné vedecké práce zo všetkých oblastí vysokohorského ekologického výskumu. Publikované sú práce, v ktorých sú ekologické myšlienky a metódy aplikované na dynamické vlastnosti horských ekosystémov, populačnú dynamiku rastlín a živočíchov, ochranu prírody, problémy znečistenia, poškodenia krajiny a pod. Vychádza 2x ročne, v angličtine. Vydáva a distribuuje ho vydavateľstvo Prunella, Jarmočná 1298/16, 058 01 Poprad.

BIOLÓGIA (Bratislava)
Medzinárodný časopis, publikuje pôvodné výskumné a teoretické články, týkajúce sa všetkých aspektov všeobecnej biológie, botaniky, zoológie. Založený bol v r. 1953, vychádza 12 x ročne. Má tri série A-Botany, B-Zoology a C-General Biology  Príloha časopisu, BIOLOGICKÉ PRÁCE vychádzali v r. 1955-1985. Od r. 1993 vychádza podľa potreby Supplement. Editormi časopisu BIOLÓGIA (Bratislava) sú Botanický ústav SAV (sekcia botanika, čísla 1,4), Zoologický ústav SAV (sekcia zoológia, čisla 2, 5) a Ústav mikrobiológie SAV (sekcia všeobecná biológia, čísla 3,6). Distribuuje SAP - Slovak Academy Press s.r.o., P.O.Box 57, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava

 

Posledná úprava Pondelok, 25 Január 2010 11:34
 
Slovenská ekologická spoločnosť