Home Sekcie a pracovné skupiny Sekcia teoretickej ekológie
Sekcia teoretickej ekológie

Úlohou sekcie je sledovať najnovšie poznatky zo všeobecnej a teoretickej ekológie a informovať o nich odbornú verejnosť pomocou recenzií najnovšej literatúry a krátkych informácií. Pri organizovaní odborných seminárov s ekologickou tématikou zabezpečiť čas a priestor pre teoretické otázky. Bez poznania obecných ekologických javov, všeobecných zákonitostí vzájomných vzťahov organizmov a ich prostredia, bez dobrých teoretických základov sa nezaobíde ani jedna zo “špeciálnych ekológií”.
V spolupráci s ostatnými sekciami monitorovať rozvoj teoretických poznatkov a podporovať rozvoj teoretickej ekológie, je úlohou trvalou.

Vedúci sekcie: RNDr. Ľuboš Halada, PhD.

 
Slovenská ekologická spoločnosť