Home Personalia Členská základňa Zoznam jubilantov za rok 2009
Zoznam jubilantov za rok 2009

1959 - 50
RNDr. Zita IZAKOVIČOVÁ, PhD. 15.7.1959
Ing. Margita KOVÁČOVÁ, CSc. 25.10.1959
RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ 22.5.1959
Ing. Ján TOPERCER, CSc. 10.12.1959
RNDr. Eva UHERČÍKOVÁ, CSc. - Lenardová 18.11.1959


1954 - 55
Jozef CHAVKO 5.5.1954
doc. RNDr. Tatiana HRNČIAROVÁ, CSc. 28.8.1954
RNDr. Ivan JAROLÍMEK, CSc. 11.7.1954
RNDr. Adrianna KRÁLIKOVÁ, CSc. 24.1.1954
RNDr. Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, CSc. 20.2.1954
RNDr. Peter Straka, PhD. 30.5.1954


1949 - 60
RNDr. Olívia ĎUGOVÁ, CSc. 1.8.1949
prof. RNDr. Pavol ELIÁŠ, CSc. 19.10.1949
prof. RNDr. Ladislav MIKLÓS, DrSc. 24.1.1949
prof. RNDr. Ján OŤAHEĽ, CSc. 28.7.1949
Ing. Mária ZORVANOVÁ 20.12.1949


1944 - 65
Ing. Milan KOREŇ, CSc. 21.7.1944
doc. Ing. Eva KRIŽOVÁ, CSc. 11.10.1944
Ing. Július OSZLÁNYI, CSc. 19.9.1944
prof. Ing. Ján SUPUKA, CSc. 12.4.1944
prof. RNDr. Jozef  TEREK, CSc. 15.2.1944


1939 - 70
MVDr. Zora BOROŠKOVÁ, CSc. 17.6.1939
prof. RNDr. Ladislav JEDLIČKA, DrSc. 5.3.1939
RNDr. Eva KALIVODOVÁ, CSc. 23.3.1939
Ing. Ferdinand KUBÍČEK, DrSc. 23.5.1939
prof. Ing. Rudolf MIDRIAK, DrSc. 18.7.1939


1934 - 75
RNDr. Jozef RIMAN, CSc. 10.9.1934


1929 - 80
prof. RNDr. Milan RUŽIČKA, DrSc. 29.5.1929

Posledná úprava Streda, 17 Február 2010 08:26
 
Slovenská ekologická spoločnosť