Home Personalia Organizačné zložky Hlavný výbor SEKOS
Hlavný výbor SEKOS PDF

Predseda: Prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc.

Podpredseda: Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.

Tajomník: Doc. RNDr. František Petrovič, PhD.

Hospodár: RNDr. Milena Moyzeová, PhD.RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.

Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.Revízna komisia:

Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.

Ing. Mária Gabriela Ostrolucká, CSc.

Ing. Margita Jančová, CSc.

Posledná úprava Štvrtok, 21 Január 2010 11:22
 
Slovenská ekologická spoločnosť